Skip to main content

Georganiseerde misdaad

Geschreven door Cor Draijer   
vrijdag, 10 april 2009 18:00
Uit de Klink van 1994: Georganiseerde misdaad

Het boevengilde oefent niet alleen in de huidige tijd zijn kunsten uit, maar ook, of vooral in de oorlogstijd wist men van wanten. In "de Rotterdammer" van vrijdag 14 maart 1941 trof ik dit artikel aan over het werk van een vijftal georganiseerde jongensbenden in Zandvoort. Mochten de toenmalige daders nog in leven zijn, dan zullen ze vast wel klagen over de verwildering van de hedendaagse jeugd.
 
Vijf georganiseerde jongensbenden, Inbraken, diefstallen en vernielingen in Zandvoort

De laatste nachten werd te Zandvoort herhaaldelijk ingebroken in leegstaande villa’s en hotels, waar partijen drank en wijn werden ontvreemd. In veel hotels werd ook de inboedel vernield. Zoo werd in hotel Seinpost driemaal ingebroken en in de bekende villa het Kopje verlieten de inbrekers pas het gebouw, nadat zij op een van de bovenverdiepingen brand hadden gesticht, zodat de brandweer er aan te pas moest komen. Ook in hotel Driehuizen werd een groot aantal flessen wijn gestolen en bij een zilverfabriek een aanzienlijke partij zilveren lepels. Uit een niet bezetten politiepost werd een telefoontoestel meegenomen. Toen gisteravond voor de derde maal werd ingebroken in hotel l'Ocean is de politie op het spoor gekomen van vijf georganiseerde benden van jongens van 16 tot 19 jaar, die er in de duisternis op uittrokken om overal in te breken waar zij maar konden. Zij zijn allen aangehouden en hebben een volledige bekentenis afgelegd. –Daarna zijn zij ingesloten.