Skip to main content

01-01-1946 NS-Station Zandvoort in oorlogstijd

Belevenissen op station Zandvoort in bezettingstijd van maart 1943 af. Komst Brits-IndiërsIn het holst van de nacht maakten deze te Tobroek en andere steden in Afrika gevangen genomen heren hier hun opwachting. Veel kleurige hoofddoeken en kroeskoppen.         Brits-Indiërs die in Zandvoort gelegerd waren om te vechten tegen de Engelsen. Toen het ’s morgens licht werd keken wij onze ogen uit. Evenals onze moeders destijds, stonden deze mannen voorovergebogen en alsmaar grijnslachend hun lange zwarte haren uit te kammen, ondertussen klanken uitstotend waar we niets van verstonden....

Lees verder

01-05-2005 Oorlogsherinneringen van Jaap Oud

“Altijd zijn de eerste meidagen voor mij momenten van herinnering en beschouwing. Gedenken vooral en minder vieren. Zo’n feesttype ben ik niet. De oorlog 1940–1945 was voor mij bepalend voor mijn toekomst. Niet in die mate als Joden, zigeuners en anderen hebben ervaren maar zonder die oorlog zou mijn leven zich nooit in het Zaanse hebben afgespeeld. In Zandvoort werd ik geboren. Ik was enig kind van Piet Oud en Marijtje Kerkman.” Dit zijn woorden van Jaap Oud Onrustig gevoelPiet Oud had samen met zijn vader een schildersbedrijfje maar een werkgever was hij niet. In hart en ziel was hij een arbeider....

Lees verder

01-12-1979 De Gemeentelijke Waterleidingduinen

Onderstaand artikel komt uit het bedrijfsblad van de Gemeentewaterleidingen ‘WATERWERELD’ 32e jaargang, nummer 2, december 1979.Dit artikel verscheen voor het eerst op internet via dewebsite www.donderduinen.nl                      P.J.T. Al   J.M. de Jong          In de duinwaterwinplaats is eind jaren 70 een aantal bunkers         opgeblazen door een speciale eenheid van de Genie. In één         van de bunkers werd nog een ‘vergeten’ hoeveelheid munitie         aangetroffen, die onschadelijk...

Lees verder

05-05-1945 Herinneringen van Maarten Weber

Geschreven door Maarten Weber   vrijdag, 10 april 2009 18:00Uit de Klink van 1995 - 5 mei 1945, enige persoonlijke herinneringen.Vijftig jaar geleden 'VESTING HOLLAND CAPITULEERT', zoals 'De Kleine Patriot' met extra grote letters meldde. Nederland bevrijd van de Duitse bezetter. En enkele dagen later zou het feldgrau vervangen worden voor een totaal ander uniform, het kaki van Engelsen en Canadezen. De feestvreugde moet men meegemaakt hebben om te kunnen begrijpen, het omschrijven is een ondoenlijke zaak. Het begin was aarzelend, het einde van de oorlog zat al enige tijd in de lucht. Er vonden...

Lees verder

10-05-1940 Een dag voor de bezetting

Uit de Klink van 1990 10 mei 1940 in het raadhuisAan de hand van zijn - originele – aantekeningen herinnert de heer W.M.B.Bosman zich de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort op de eerste oorlogsdag, 10 mei 1940. Des morgens vroeg was hij reeds door een buurman -de heer Leefsma- op de hoogte gesteld van de inval van de Duitse troepen in ons land. Kort daarna, om 8 uur, was het voltallige college van B & W onder voorzitterschap van Burgemeester H.van Alphen in vergadering in het Raadhuis bijeen. Aan het gesprek werd deelgenomen door de wethouders A.J.van...

Lees verder

16-05-1943 Legioen Freies Indien

  Uit de Klink van 1994 – Freies Indien In het artikel "Stutzpunktgruppe Zandvoort" werd melding gemaakt van het verblijf van Brits-Indische militairen in Duitse dienst. In hun tropen uniform, voorzien van een mouwschild waarop een springende tijger en de tekst "Freies Indien", veelal bebaard en getooid met een kleurige Sikhs-tulband zagen zij er opvallend uit. Maar hoe waren zij in de Weermacht terecht gekomen? Verreweg de belangrijkste man in de oprichtingsgeschiedenis van het legioen was Subhas Chandra Bose (1897 - 1945). Hij had rechten gestudeerd in Cambridge en volgde met grote belangstelling...

Lees verder

17-09-1943 Het opblazen van de watertoren

Geschreven door Maarten Weber   vrijdag, 10 april 2009 18:00Uit de klink van 1993 – Het opblazen van de watertorenOpgeleverd op 1 juni 1913, opgeblazen op 17 september 1943. Ziedaar in enkele woorden het bestaan van de oude watertoren. Het hierbij laten zou echter tekort doen aan een utiliteit bouwwerk dat gedurende zijn slechts dertig jaren durende bestaan het silhouet van Zandvoort bepaald heeft. De toren was ontworpen door de uit Goes afkomstige architect Poelgeest. De kosten van het bouwen van een "gewone" watertoren werden geraamd op Fl.20.000,- , die van een toren met uitzichtmogelijkheden...

Lees verder

18-01-1942 Engelandvaarder

Uit de Klink van 1995 - Engelandvaarder   Verslag van de mislukte pogingen om vanuit Zandvoort naar Engeland te varen. Eind 1941/18 januari 1942. Door E. A. Barten. Kort na mijn, door aanvaring mislukte, poging om vanuit Vlaardingen Engeland te bereiken, bereidde ik een plan voor om vanuit Zandvoort zee te kiezen. Ik was een door de SD gezocht man en kon het verzet effectiever vanuit Engeland voortzetten. Om het risico te beperken moest het ditmaal een één of hooguit tweemans operatie worden. Jur, een kennis uit Baarn, wilde graag mee. Hij wist een lichte stepraceboot met buitenboordmotor...

Lees verder

18-08-1943 Een fatale dag

Uit de Klink van 1993 - 18 augustus 1943, een fatale dag. In de vijf, toch al donkere bezettingsjaren zijn een aantal dagen geweest die voor Zandvoort met recht als "zwarte dag" aangemerkt kunnen worden. Eén van die dagen was 18 augustus 1943. De Duitsers hadden opdracht gegeven om aan strand gespoelde en door hen gedemonteerde projectielen op te halen. Ambtenaren van de dienst van Publieke Werken werden daarmee belast samen met de voerman Piet Schelvis. Met een platte wagen op autobanden vertrok men naar het strand, vergezeld door Duitse grenspolitie en een detachement Brits Indiërs, ex krijgsgevangenen...

Lees verder

30-03-1955 Terugblik op de oorlog

Geschreven door Hr. Bosman   vrijdag, 10 april 2009 18:00ZANDVOORT - Op 30 maart 1955 heeft de toenmalige gemeentesecretaris Bosman een terugblik op de Tweede Wereldoorlog geschreven. De laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog worden hierin nauwkeurig beschreven. 1942 was een rampjaarGedurende de oorlogsjaren was 1942 een rampjaar voor Zandvoort. Op vrijdag de 13e (…) maart 1942 werden 153 Joodse ingezetenen met hun gezinnen naar Amsterdam geëvacueerd en daarna afgevoerd naar de Duitse kampen en gaskamers. Slechts 21, voor zover na te gaan, overleefden dit. Op 6 november werd de evacuatie...

Lees verder

30-12-1942 Evacuatie uit Zandvoort

Uit de Klink van 1993 – Evacuatie uit Zandvoort. Het was 30 december 1942. Ik logeerde sinds de vorige avond bij mijn beste vriendin om Oudejaar bij haar te vieren. Om 8 uur 's morgens werd er op de deur geklopt en kwam iemand zeggen: "Je moet direct naar huis, want om 10 uur gaat de evacuatietrein naar Winschoten." Ik had mij zo verheugd op de oudejaarsviering met oliebollen en het gezellig bij elkaar zijn. Het idee, om mijn dierbare Zandvoort te moeten verlaten! Men zegt: 'Partir c'est mourir un peu' voor mij was het meer beaucoup! Om 10 uur 'bepakt en bezakt' in de trein, die pas om 11 uur...

Lees verder

Belangrijkste gebeurtenissen tijdens WO2

  Nederland in Oorlogstijd.                 Beknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in de             periode 1939-1945. Onderstaand overzicht is overgenomen uit       een handgeschreven schriftje wat iemand in de oorlog heeft bijgehouden.                1939.  augustus Mobilisatie van Nederland, de dreiging is nabij 1939.  september Duitsland valt polen aan 1939.  oktober Engeland, Frankrijk en Canada verklaren Duitsland de oorlog 1939.  november Duitsland bezet Polen en Finland. De eerste schepen lopen op...

Lees verder

Bevrijdingsdag 5 mei 1995

Uit de Klink van 1995: Bevrijdingsdag 5 mei 1995, vijftig jaar na dato.Deze dag werd in Zandvoort op stijlvolle wijze gevierd. Het is onmogelijk om dezelfde vreugde te voelen als toentertijd, dit wordt slechts benaderd bij het defilé van vele duizenden Canadese veteranen, in Apeldoorn gehouden. De Stichting Viering Nationale Feestdagen Zandvoort verdient op deze plaats een compliment voor het door hen gebrachte programma van die dag.  1) De herdenkingsplechtigheid in de Nederlands Hervormde Kerk waaraan het Bergens Blaas Ensemble vakkundig muzikaal bijdroeg. Na een openingswoord door burgemeester...

Lees verder

De Kleine Patriot

Geschreven door Maarten Weber    vrijdag, 10 april 2009 18:00 'De kleine PATRIOT'Onder deze titel werd, in de donkerste periode van de bezetting vanaf 1 november 1944 tot de bevrijding, dagelijks een gestencild nieuwsbulletin verspreid. Formaat A4 aan beide zijden tekst, tekeningen en landkaartjes. LuisterclubVanaf 1942 verspreidde postbode/fietshersteller Henk Bos geschreven nieuwsberichten. Rond zijn niet ingeleverd radiotoestel organiseerde hij eerst een 'luisterclub' maar doordat dit een te groot risico met zich droeg werd deze opgeheven en een andere weg...

Lees verder

De Puff

Uit de Klink van 1994 - De "Puff".   Zandvoort behoorde tot één van de 12 plaatsen waar in 1943 door de Duitse bezetter een bordeel, Puff, werd ingericht. Deze plaatsen waren Den Burg, Den Helder, Stolpen (bij Schagen), IJmuiden, Zandvoort, Hoek van Holland, Doorn, Oostvoorne, Middelburg, Veere, 's Heerenhoek en Goes.  De legereenheden in die plaatsen bestonden in hoofdzaak uit soldaten gerekruteerd uit krijgsgevangen gemaakte Russische soldaten. Eind 1944 werd ook in Wassenaar en Scheveningen een Puff gevestigd. Aanleiding tot de stichting, onder toezicht van de SD, was de geïsoleerde...

Lees verder

Georganiseerde misdaad

Geschreven door Cor Draijer   vrijdag, 10 april 2009 18:00Uit de Klink van 1994: Georganiseerde misdaad Het boevengilde oefent niet alleen in de huidige tijd zijn kunsten uit, maar ook, of vooral in de oorlogstijd wist men van wanten. In "de Rotterdammer" van vrijdag 14 maart 1941 trof ik dit artikel aan over het werk van een vijftal georganiseerde jongensbenden in Zandvoort. Mochten de toenmalige daders nog in leven zijn, dan zullen ze vast wel klagen over de verwildering van de hedendaagse jeugd. Vijf georganiseerde jongensbenden, Inbraken, diefstallen en vernielingen in Zandvoort De laatste...

Lees verder

Jelle Attema verhaal over de oorlog

Uit de Klink van 1994 - 11 oktober 1944Ongeveer 60 Zandvoortse mannen kregen een oproep om voor de Weermacht werkzaamheden te verrichten en daar stonden ze dan op die bewuste dag om 8 uur 's morgens op het Tramplein. Bol (aardappelboer), Kees v.d. Klauw, Arie en Cor van Duijn, Anton Steen, Siem en Wim v.d. Mije, Koper(Wilson), Koper(Kanze), J. Gieske (caféhouder), Jhr Quarles, Nelis Schweinsbergen, mijn vader en ik (de jongste van de opgeroepene) en nog vele anderen. "Ausweis en schop" meenemen stond er in het "Befehl". Maar ... dat deed ik niet. Piet Vennik, de man van de gaarkeuken zei:"...

Lees verder

Mobilisatietijd 1939 – 1940

Uit de Klink van 1993 - Mobilisatietijd 1939 – 1940 Eind augustus 1939 werd de algehele mobilisatie in Nederland afgekondigd en werden alle dienstplichtige jonge mannen, tot 35 jaar, onder de wapenen geroepen. September/oktober 1939 werd een groot detachement van de Cavalerie in Zandvoort gestationeerd. De paarden werden ondergebracht in de grote Rinko garage aan de Oranjestraat. Het was altijd een fraai gezicht als de cavaleristen, gezeten op hun paarden, de ritmeester plechtig voorop, er op uit trokken om te gaan oefenen. Ik was een jaar of 13 en kwam altijd graag, samen met mijn vriendin,...

Lees verder

Stutzpunktgruppe Zandvoort

Uit de Klink van 1994 – Stutzpunktgruppe Zandvoort Het werk aan de 'Atlantik Wall' begon in Nederland in 1942. De uitvoering was in handen van de organisatie 'Todt', een Duits semi-militair staatsbedrijf. Rond een 15-tal kustplaatsen werden verdedigingsgordels gebouwd. De verdediging maatregelen aan de kust van Zandvoort en in de duinen er rondom waren onderdeel van de "Stutzpunktgruppe Zandvoort". Aan de landzijde was de "Stutzpunktgruppe" tegen tank aanvallen beveiligd door zware betonnen muren, hoge duinen en enkele infiltratiekanalen in de Amsterdamse Waterleiding duinen. De drie sterkste...

Lees verder